Hvad kan være grunde til at opsøge mig?

 

  • Mistrivsel i dårligt psykisk arbejdsmiljø
  • Stress angst og depression
  • Langvarig smertetilstand eller sygdom
  • Ønske om trivsel og balance – personlig udvikling
  • Ønske om kursændring i livsstil
  • Søvnforstyrrelser

 

Samtalebehandling

Jeg tager udgangspunkt i en førstegangssamtale. Formålet er i fællesskab at undersøge, om der er basis for samarbejde om et egentligt samtaleforløb og indkredse den enkeltes behov og temaer. Hvis kontakt og ’kemi’ er til det, aftaler vi det videre forløb, herunder form og omfang.

 

Jeg er en lyttende og aktiv samtalepartner og tager udgangspunkt i din egen forståelse af de problematikker, du har behov for at arbejde med og støtter din formulering af mål og ønsker. Jeg tilpasser metoder og samtaleform i dialog med dig. Jeg lægger vægt på aktuel livssituation og på at inddrage de sociale sammenhænge, du dagligt fungerer i, ude og hjemme. Jeg holder fokus på fremadrettethed i forhold de ændringer, du ønsker at skabe i dit liv.

 

Jeg arbejder med metoder fra Kognitiv Adfærdsterapi,  Acceptance and Commitment Therapy (ACT), mindfulness stressreduktion, samt klinisk hypnose. Er derudover inspireret af positiv psykologi, samt narrativ og eksistentiel terapi.

 

I den individuelle samtalebehandling er jeg opgaveorienteret, og arbejder med træning af ny færdigheder og forståelser. En væsentlig grundværdi for mig i mit psykologarbejde er at den enkelte er ekspert i eget liv og finder støtte til at udvide handlemuligheder i forhold til det ønskede. 

 

Jeg er tilknyttet klinikfællesskabet Psykologhuset ved Åen i København - og du kan læse mere om mig som psykolog på www.phuset.dk

 

Andre ydelser

Jeg tilbyder også coaching, workshops, foredrag, fyraftensarrangementer og kurser. Kontakt mig om ønsker og få et tilbud.

 


Margit Sidelmann

Autoriseret psykolog
Cand.psych.