Det, jeg særligt har erfaring med er: 

 

Stress og stressrelaterede tilstande såsom angst og depression samt andre belastningsreaktioner – f.eks. i forbindelse med ulykker, mobning, sygdom eller trusler/vold, samt langvarige smerter og søvnløshed

Hvorfra fremgår af Baggrund.

 

Sygefravær og tilbagevenden til arbejdsliv

Tilbagevenden til arbejde eller uddannelse efter fravær er et vigtigt fokus – og erfaringsområde for mig som autoriseret psykolog. 

 

Psykisk arbejdsmiljø – trivsel -  sygemelding eller ikke – hvor længe  - tilbagevenden til arbejdsliv eller studieliv i balance. Her har jeg lang og bred erfaring og det kan være en særlig grund til at konsultere mig. 

 

Balance i krydspres mellem arbejdsliv og familieliv og personligt liv 

Det kan f.eks. være, når sygdom og andre tab rammer og giver anledning til krisereaktion.

 

Mindfulness og ACT (Acceptance and Commitment Theraphy)

Det er væsentligt for mig som psykolog at medvirke til at styrke dine ressourcer og udvikle handlemuligheder – baseret på personlig balance og vitalitet. Balance og vitalitet har tæt sammenhæng til kropsbevidsthed, mental fleksibilitet og kontakt til det, der er vigtigt og betydningsfuldt for dig på forskellige livsområder, nemlig værdier. 

Jeg arbejder derfor bl.a. med træning i mindfulness, og konkrete opgaver mellem konsultationerne, efter aftale med dig. Det kan f.eks. være et nyt handleskridt i ønsket retning, f.eks. at sige til eller fra eller øvelse i at finde rum til egensomsorg. Jeg ynder enkle redskaber til selvindsigt og baserer mig  her på kognitiv adfærdsterapi – ACT – mindfulness meditation.   

 

Hypnose

Jeg har gennem internationalt godkendte kurser specialiseret mig i klinisk hypnose, som ligger fint for mig i forlængelse af en lang praksis med instruktion i mindfulness meditation. Er på behandlerliste i Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose, www.klnisk-hypnose.org,  hvor du også kan læse mere om klinisk hypnose generelt.

 

 

 


Margit Sidelmann

Autoriseret psykolog
Cand.psych.